Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanwege de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die ingegaan is op 25 mei 2018, deelt het bestuur van Huismuziek Krimpenerwaard het volgende mee.
Huismuziek Krimpenerwaard beschikt over enkele gegevens van de leden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankgegevens.
Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, voor het doen van mededelingen die Huismuziek Krimpenerwaard betreffen en voor het innen van de contributie.
Wij geven geen gegevens door aan andere organisaties. Mocht daar om welke reden dan ook toch een noodzaak voor zijn, dan vragen we eerst schriftelijke toestemming van de leden.
Wie daar geen bezwaar tegen heeft, hoeft niets te doen. Wie er wel bezwaar tegen heeft, kan ons dat laten weten via ons emailadres: huismuziekkrimpenerwaard@gmail.com. Wij zullen dan de gegevens verwijderen.

Maak een gratis website.